Menu

Počet návštev: 1456465

Mapa

Novinky

Oznamujeme Vám, že v školskom roku 2018/2019 otvárame:


6314 Q 00 Vyššie odborné štúdium - Cestovný ruch - denné, diaľkové, e-learning
(ukončenie titulom "DiS.")

Školné: denné 400 €/polrok
diaľkové, e-learning 375 €/polrok


6317 M 00 Obchodná akadémia - diaľkové štvorročné štúdium
Školné: 295 €/polrok
Konzultácie 2x do mesiaca

6317 N 00 Obchodná akadémia - dvojročné kvalifikačné štúdium - diaľkové, e-learning
Školné: 295 €/polrok
 

pre žiakov ZŠ

štvorročné denné štúdium v odbore
6317 M 00 Obchodná akadémia

Školné: 450 €/polrok

štvorročné denné štúdium v odbore
6324 M 00 Manažment regionálneho cestovného ruchu

Školné: 450 €/polrok

päťročné denné štúdium v odbore
6323 K 00 Hotelová akadémia

Školné: 450 €/polrok

 

 

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI!

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    Dudova 4, 851 02 Bratislava
  • 02/6381 5688

Fotogaléria